Villa Edelijn, Zwolle

Villa Edelijn

concept en ontwerp

Plattegrond-concept :

– op beganegrond en verdieping, lineair- boven elkaar gelegen verkeerszones (vloer afwerking hout) waaraan alle (verblijfs-) ruimten / functies (met verschillende vloerafwerkingen) zijn gerangschikt.

– de verkeerszones staan middels vides met elkaar in verbinding   waarbij lichtinval een belangrijke rol speelt

– orientatie woonruimtes : richting openbaar groen aan de zuid-oost zijde  – privacie richting: Managras > middels aluminium lamellen langs glasgevel

– gezamelijk binnenterrein > middels privacie-scherm (tuinmuur in Click-Brick)

Gevels :

– bestaan uit een compositie van vlakken in hout (red-cedar), plaatmateriaal (Ornimat), baksteen aluminium kozijnen en glas

Noord-Westgevel :- Red-Cedar, baksteen en Ornimat

Zuid-Westgevel :- Ornimat, baksteen, aluminium kozijnen, glas en privacie-scherm /   tuinmuur in Click-Brick (Roystone)

Zuid-Oostgevel:- tuinmuur in Click-Brick, aluminium kozijnen, glas en schoorsteen   van Click-Brick (Oakwood)  Noord-Oostgevel :- aluminium lamellen, aluminium kozijnen, glas, Red-Cedar, Ornimat   en aluminium schoorsteenpijpen

Daken :

– beide dakvlakken zijn gedekt met natuurleien- boeien van zwart Ornimat- plafonds dakoverstekken van gelakt hechthout- zinken bakgoten en afvoeren