Villa Edelijn, Zwolle

Concept en ontwerp

Plattegrond-concept 

  • op beganegrond en verdieping, lineair- boven elkaar gelegen verkeerszones (vloer afwerking hout) waaraan alle (verblijfs-) ruimten / functies (met verschillende vloerafwerkingen) zijn gerangschikt.
  • de verkeerszones staan middels vides met elkaar in verbinding   waarbij lichtinval een belangrijke rol speelt
  • orientatie woonruimtes : richting openbaar groen aan de zuid-oost zijde  – privacie richting: Managras > middels aluminium lamellen langs glasgevel
  • gezamelijk binnenterrein > middels privacie-scherm (tuinmuur in Click-Brick)

Gevels

  • bestaan uit een compositie van vlakken in hout (red-cedar), plaatmateriaal (Ornimat), baksteen aluminium kozijnen en glas
  • Noord-Westgevel :- Red-Cedar, baksteen en Ornimat
  • Zuid-Westgevel :- Ornimat, baksteen, aluminium kozijnen, glas en privacie-scherm /   tuinmuur in Click-Brick (Roystone)
  • Zuid-Oostgevel:- tuinmuur in Click-Brick, aluminium kozijnen, glas en schoorsteen   van Click-Brick (Oakwood)  Noord-Oostgevel :- aluminium lamellen, aluminium kozijnen, glas, Red-Cedar, Ornimat   en aluminium schoorsteenpijpen

Daken

  • beide dakvlakken zijn gedekt met natuurleien- boeien van zwart Ornimat- plafonds dakoverstekken van gelakt hechthout- zinken bakgoten en afvoeren